Vi hjälper dig att sälja miljöteknik CleanTech produkter i Sydamerika!

Marknadsstrategi, landsstrategi och marknadsanalyser.

Öka din marknadsandelar i Sydamerika.

Ska du starta ett miljöteknik projekt eller hitta potentiella

sammarbeten med miljöorganisationer i Bolivia kontakta oss.

Vi har ett nätverk av flera effektiva partners som levererar. 

 

 

 

BSDH  Bolivia

 

René Churquina

Grundare och projektledare

e-post: rene.churquina@bsdhub.org

Mobil: 070 691 82 67

 

BSDH  Sverige

 

Johan Viscarra Hansson

Projektledare

e-post: johan.viscarra@bsdhub.org

Tel:  00 591 775 96 341

 

 

  

 

BSDH BOLIVIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT HUB Sverige

 

We commit to help you reach your sustainability goals.

 

Bolivian Sustainable Development Hub (BSDH) är ett nätverk för hållbara affärer mellan EU och Bolivia med säte i Sverige och Bolivia. BSDH arbetar med konsultuppdrag för utveckling av Landsstrategi, Corporate Social Responsability (CSR)  projekt, samt hållbarhetsredovisningar enligt Global Reporting Initiave (GRI) riktlinjer och högkvalitativa normer inom miljöområdet. BSDH arbetar aktivt för att införa dessa i Svenska och Bolivianska företag och organisationer.

Bolivian Sustainable Development Hub (BSDH) genomför internationella (multi stakeholder) projekt för hållbar utveckling,  och projekt för att främja export av produkter med en tydlig miljöprofil, främst miljötekniska produkter (CleanTech) och tjänster.

BSDH har ett stort nätverk bestående av företag, universitet och organisationer inom offentlig och privat sektor i Bolivia.

Vi genomför projekt som främjar F&U inom området miljödriven innovation hos universitet och andra offentliga organisationer i Bolivia. Vi arrangerar tekniska mässor och ger dig möjlighet att hitta potentiella affärer och samarbeten.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

 

          Språkval